Köitmise kokkuvõte

Mis on köitmise kokkuvõte:

Siduv kokkuvõte on mõiste, mida kasutatakse seaduses, et viidata kõrgema kohtu otsustele. Need otsused on seotud juhtumitega, mis käsitlevad sarnaseid küsimusi ja mida hinnatakse sarnaselt.

Seega, kui on palju otsuseid ühiste juhtumite kohta, on olemas siduv pretsedent, mis on norm, mis määrab kindlaks, kuidas konkreetne olukord tuleks protsessis otsustada.

Siduv pretsedent tuleneb konkreetsete juhtumite otsuste liitumisest, nagu nad ütlevad õiguskeeles. Sellel on seadusele ja õiguslikule sidemele sarnane jõud, st siduv pretsedent on seaduseks ja otsustab, et otsus on nii tehtud.

Siduva pretsedendi teine ​​tunnusjoon on erga omnes efekt , mis ladina keeles tähendab "kõigile". See tähendab, et otsus peab jõudma kõikidele sarnastele juhtudele.

Milline on siduva kokkuvõtte funktsioon?

Siduva kokkuvõtte peamine ülesanne on vähendada õiguslikku ebakindlust, mis võib olla tingitud sama seaduse erinevatest tõlgendustest.

See tagab tõlgenduste ühtsuse, eriti küsimustes, kus kohtunike või avaliku halduse organite vahel on lahkarvamusi.

Sarnaselt aitab siduva pretsedendi olemasolu vähendada kahtlusi selle kohta, milline õigusakti tõlgendus tuleb kohtuotsuste praktikas vastu võtta.

Kuidas siduv pretsedent vastu võetakse?

Siduv kokkuvõte tuleb vastu võtta ja selle peab heaks kiitma kaks kolmandikku Föderaalse Ülemkohtu (STF) liikmetest (ministritest). STFil on 11 ministrit, seega peab siduv pretsedent heaks kiitma vähemalt 8 ministrit.

Mida teeb Riigikohus?

STF on Brasiilia kohtute kõrgeim organ. Ta vastutab föderaalse põhiseaduse kaitse ja selles sisalduvate eeskirjade nõuetekohase kohaldamise eest.

Selle põhiülesanneteks on otsuste tegemine põhiseadusevastasuse, põhiseaduslikkuse deklaratiivsete aktide ja põhiülesannete täitmata jätmise argumentide kohta.

Lisaks nendele funktsioonidele vastutab STF hääletamise ja siduvate pretsedentide heakskiitmise eest . See juhtub ainult üks kord paljudel juhtudel, kui sarnased otsused tehakse samu õigusi ja sama seaduse kohaldamist puudutavatel juhtudel.

Siduva kokkuvõtte toimetamist, läbivaatamist või tühistamist teeb ka Riigikohus.

Siduva kokkuvõtte päritolu

Siduv pretsedent eksisteerib alates 2004. aastast, alates põhiseaduse muudatuse nr 45 avaldamisest, mis sai tuntuks kohtusüsteemi reformina.

Muudatusega nr 45 lisati föderaalse põhiseaduse teksti artikkel 103-A:

Art. 103-A. Riigikohus võib omal algatusel või provokatsiooni teel kahe kolmandiku liikmete otsusega pärast korduvaid põhiseaduslikke küsimusi käsitlevaid otsuseid heaks kiita kokkuvõtte, mis alates selle avaldamisest ametlikus ajakirjanduses avaldab siduvat mõju teiste organite suhtes. Kohtusektor ja otsene ja kaudne avalik haldus, föderaal-, riigi- ja munitsipaalvaldkonnas, samuti seaduse läbivaatamise või tühistamise teel.

Siduva pretsedendi toimimist reguleeriti seadusega 11, 417 / 06. Seadus sätestab, et järgmised isikud või organid võivad esitada, üle vaadata või tühistada siduva kokkuvõtte:

 • Vabariigi President;
 • Föderaalse Senati büroo;
 • Saadikutekoja tabel;
 • Vabariigi peaprokurör;
 • Brasiilia advokatuuri liit;
 • Liidu avalik kaitsja;
 • Poliitilised parteid, kes esindavad Rahvuskongressi;
 • Riiklikud ametiühingute konföderatsioonid või klassiüksused;
 • Seadusandliku kogu või föderaalringkonna seadusandliku koja tabel;
 • Riigi kuberner või föderaalringkond;
 • Kõrgema astme kohtud, riikide kohtud või föderaalringkond, föderaalsed piirkondlikud kohtud, piirkondlikud kohtud, piirkondlikud valimiskohtud ja sõjaväekohtud.

Vt ka juristide ja kohtusüsteemi tähendusi.