Vaikimisi

Mis on vaikimisi:

Vaikimisi on inglise keele väljend, mis tähendab puudust, hooletussejätmist, hooletussejätmist või tegevusetust . Õigusvaldkonnas tähendab see puudumist, puudumist, kohtusse ilmumata jätmist. See tähendab ka makse puudumist.

Võlgnevus on lepingutingimuste mittetäitmine, mis on seotud võlausaldaja ja võlgniku lepinguga. Seda iseloomustab "vaikimisi".

Võlgnevus on lepingutes kehtestatud võlgade tingimustes tehtud ühepoolne muudatus, mis hõlmab riikide, pankade või muude finantseerimisasutustega sõlmitud tingimusi, intresse ja kindlaid tagatisi. See on ka üks nendest lepingutingimustest.

Vaikimisi on tehniline termin, mida sageli kasutatakse erinevates arvutikontekstides, tavaliselt mõiste "standard" või "midagi juba defineeritud" tähenduses. Tekstiprotsessoris on näiteks fondi suuruse ja tüübi vaikeväärtused või seaded.