Mora huvi

Mis on Mora huvi:

Hilinenud intressid on teatud aja jooksul krediidi tagatise hilinenud maksmise protsendimäär .

Viivis on võlgnikule pandud trahv tema kohustuse täitmise hilinemise eest.

Võlgnevused toimivad võlgade täitmise hilinemise hüvitisena, intressid võivad pooled kokku leppida või konventsiooni puudumisel seadusega määratud huvi.

Need on võla võlausaldajale seadusega lubatud täiendused, mis iseloomustavad end õigusliku mehhanismina võlgnike makseviivituse vältimiseks.

Viivisemäära arvutamiseks võite lisada maksumäära kuu maksekuule järgneva kuu jooksul kuni maksele eelneva kuuni ja lisada sellele summale 1% maksekuule.

Viivisemäära võib kohaldada ka maksmisele kuuluva maksu või sissemakse summa suhtes ning maksimaalselt 2% võlgnevuse summast on seadusega lubatud.

Mistahes konto tasumata jätmise tähtpäevaks on kohustuslik trahvi või viivise tasumine.

Lisateave huvide tähenduse kohta.