Moraalne sobivus

Mis on moraalne sobivus:

Moraalne sobivus on omaduste kogum, mis soovitavad üksikisikule avalikkuse tähelepanu, millel on sellised atribuudid nagu au, lugupidavus, tõsidus, väärikus ja head viisid.

Sobivus tähendab hea maine kvaliteeti, hea kontseptsiooni kvaliteeti.

Moraalset headust omav isik tähendab seda, et teda peetakse ausaks ja austatavaks selles keskkonnas, kus ta on sisestatud, st ta on hea inimene ja seda nõuet hinnatakse normide ja standardite vastavuse põhjal.

Brasiilias on olemas moraalse sobivuse deklaratsioon, mis koosneb dokumendist, milles teatud isik vormistab oma vastutuse sobiva elukäigu eest, mida tavaliselt nõuavad mõned ettevõtted kandidaatide valikuprotsessides.

Avaldus või atestatsioon võib olla seotud moraalse, tsiviil- ja rahalise sobivusega, kui isik ise dokumendi kirjutab, ja siis peab ta notaril tunnistama.

Moraalne sobivus on inimese ühiskonnale laitmatu pilt, mis muudab selle väärt krediidi ja austuse.

See on nõutav nõue erinevatele ametikohtadele ja avalikele ülesannetele, nagu prokurör, kohtunik, jurist jne.

Väidetakse, et isikul, kellel on kuritegelike isikute registris (SERASA ja SPC) nimi, ei ole enam oma moraalset sobivust.

Vaata ka moraali tähendust.