Väljaandev asutus

Mis on väljaandev asutus:

Väljaandev asutus (või emitent) on iga avalik-õiguslik asutus, mis annab kodanikele välja dokumendid, nagu isikutunnistus (RG), pass, individuaalne maksumaksja ID ( CPF ) jne. Iga dokumendi annab välja valitsusasutus, kes on volitatud sellise dokumendi väljastamiseks.

Näiteks:

Isikutunnistus : iga kodaniku, üldregistri (RG) isikut tõendava dokumendi väljastab tavaliselt iga riigi (UF) avaliku julgeoleku osakond. Väljaandva asutuse tuvastamiseks kontrollige lihtsalt riigi kõrval olevas akronüümis olevaid tähti. São Paulo SSP väljastatud isikutunnistus on "SSP-SP", Minas Gerais "SSP-MG" jt.

Tööportfell : väljaandev asutus on iga riigi töö- ja tööhõiveministeerium (MTE).

Riiklik juhiluba (CNH) : juhiluba antakse tavaliselt iga riigi transiidiosakonnast (DETRAN).

Pass : passide väljastamise eest vastutab Föderaalne Politseiamet (DPF). Viisasid on võimalik hankida riikide konsulaatides või saatkondades.

Sünniaeg, abielu või surm : üldjuhul on tsiviilregistri väljastatud dokumendid, mis on linnades suurel hulgal olemas.