Infideli hoiulevõtja

Mis on Infidel Keeper:

Ebausaldusväärne hooldaja on isik, kes vastutas talle kuuluva vara hoidmise eest ja jättis selle kaduma või varastatakse jne. Usklikust depoopangast sai temast uskumatu hoiulevõtja.

Sõna depositoorium pärineb ladinakeelsest terminist " deponer e", mis tähendab isikut, kellele üks annab ennast või kellele üks usaldab midagi.

Kui kaupa ei tagastata, muutub ustav depoopank uskumatuks. Föderaalse põhiseaduse artikli 5 lõige LXVII näeb ette stsenaariume, mille puhul on lubatud tsiviilvangistus: kui on olemas "vabatahtlik ja vabandamatu toitumisalase kohustuse täitmata jätmine" või kui tegemist on ebausaldatava depositooriumiga.

Sellele vaatamata määrab Riigikohtu siduv nr 25 Riigikohtu väljaanne, et: Uskumatu depoopanga tsiviilvangistus, sõltumata hoiuse viisist, on ebaseaduslik . See tähendab, et alles jääb elatise andnud isiku tsiviilvangla.