Mehaaniline energia

Mis on mehaaniline energia:

Mehaaniline energia on selline, mis saadakse ühe keha tööst, mida saab teisele üle kanda.

Mehaaniline energia on keha liikumiste (kineetiline energia) poolt tekitatud energia ja nende positsioonide (gravitatsioonienergia või elastne potentsiaalne energia) koostoime kaudu toodetud energia summa summa.

Seda summat võib esitada järgmise valemiga:

Rahvusvahelise süsteemi (SI) kohaselt on mehaanilise energia valemist tulenev mõõtühik Joule, mida tähistab tähega J.

Selgem näide, kujutame ette, et õuna langeb puust. Selles liikumises on sellel kineetiline energia, kuna see on liikumises ja omandab kiiruse; ja omab ka gravitatsiooni potentsiaalset energiat, sest tal on õunale mõjuv raskusjõud, mis põhjustab selle kukkumise maapinnale.

Mehaanilise energia säilitamise põhimõte

Kui mehaaniline energia pärineb süsteemist, kus puudub konservatiivsete jõudude alusel hõõrdumine, jääb saadud energia konstantseks, st keha energia on konstantne, kui muutus toimub ainult energia modaalsustes (kineetiline, kineetiline). potentsiaali).

Kineetiline energia

Üks mehaanilise energia summaarsest kineetilisest energiast kasutatav osa on energia, mis saadakse selle süsteemi energiaülekandest, mis paneb keha liikuma.

Vaadake rohkem kineetilise energia tähendusest.

Võimalik energia

Teine energia pärineb mehaanilise energia summast, potentsiaalne energia on see, mis on kehades olemas, andes neile võime tööd teha.

Kui energia on seotud kaalutugevusega, nimetatakse energiat gravitatsioonilise potentsiaalenergiaks . Juba siis, kui see on seotud elastse jõuga, nimetatakse seda elastseks potentsiaalenergiaks .

Vaata ka potentsiaalse energia tähendust.