Kontekstualiseerimine

Mis on kontekstualiseerimine:

Kontekstualiseerimine on konkreetse asja konteksti loomine, tavaliselt eesmärgiga selgitada näiteks olukorra motiive või omadusi.

Kontekstualiseerimine on oluline selleks, et teatud teema oleks õigesti arusaadav, sest antud juhul on esitatud asjaolud, mis aitavad pigem terviklikult mõista ainet, mitte killustatult.

Mõningaid väljendeid saab kasutada kontekstualiseerimise sünonüümidena, näiteks: konteksti esitamine; kirjeldage konteksti; paljastada asjaolud; kaaluma vastavalt kontekstile; tõlgendada konteksti järgi.

Kontekstualiseerimine on reeglina üks akadeemilistes ja teaduslikes töödes kasutatavatest etappidest (näiteks TCC) eesmärgiga õigustada ja jälgida uuritava objekti objekti ajalugu. Sellega suudab autor luua loogilise tee vastava teema arendamiseks ja korrektseks analüüsiks.

Lisateave TCC kohta.

Selleks, et kontekstualiseerimine toimuks, tuleb kõigepealt koguda kogu teave, mis viitab teatud asjale kas kaudselt või otseselt. Seega saab uurija mõista näiteks käitumisobjekte, mis mõjutavad tema õppeobjekti.

Vaata ka Contextualize tähendust.