Sotsiaalne osalus

Mis on sotsiaalne osalus:

Sotsiaalne osalus on kontseptsioon, mis sümboliseerib üksikisikute mõju ühiskonna korralduses .

Sotsiaalse osalemise kontseptsiooni uuritakse sotsioloogias kui üksikisikute integreerimise põhimõtet ühiskonna erinevatesse organisatsioonilistesse tuumadesse, kus arutatakse sotsiaalse keskkonna jaoks olulisi küsimusi.

Sotsiaalne osalemine on hädavajalik muutusprotsessi loomiseks kõigi ühiskonnaelust moodustavate rühmade kasuks.

Sotsiaalse osaluse õige jaotusega on sotsiaalselt või majanduslikult vähem soodsateks peetavatel klassidel võimalus avaldada arvamusi ja osaleda olulistes sotsiaalsetes otsustes.

Sellega seoses muutub sotsiaalne osalemine demokraatliku riigi toimimise võtmetähtsusega vahendiks.

Sotsiaalne osalus ja vabatahtlik töö

Sotsiaalset osalust võib mõista ka kui üksikisiku kaasamist sotsiaal-ühiskondliku elu meetmetesse. Aktiivne või passiivne kaasamine kooliüritustesse ja -koosolekutesse, spordiklubidesse, naabruskonna ühingutesse ja teistesse on näited sellest, kuidas inimene saab sotsiaalselt osaleda.

Üheks tegevuseks, mis aitab parandada ühiskonna elu toimimist, on vabatahtlik töö .

Vabatahtlik töö on selline, millel ei ole tasu üksikisiku osutatavate teenuste eest ja mida tehakse vabatahtlikult, et aidata asutust, organisatsiooni või heategevust.

Vabatahtlik töö on tavaliselt mõeldud sotsiaalsete põhjuste või kogukonna liikumiste jaoks.

Sotsiaalne osalus Brasiilias

Brasiilias andis president Dilma Rousseff välja 2014. aasta mai dekreedi nr 8, 243, millega kehtestati riikliku sotsiaalse osalemise poliitika (PNPS) programm ja riiklik sotsiaalse osalemise süsteem (SNPS).

Määruse eesmärk on luua kodanikuühiskonnaga lähedus ja jagamine programmide ja avaliku poliitika otsuste üle.

Vaata ka kodakondsuse ja demokraatia tähendusi.