Kaheteistkümnes

Mis tähendab kaheteistkümnendat:

Kaheteistkümnes on omadussõna või meessoost nimisõna, mis klassifitseerib midagi või keegi, kes on kaheteistkümnendal kohal . See võib olla ka murdosa, mis näitab midagi kaheteistkümnendast osast .

Kalendriaasta jaguneb kaheteistkümnendikeks, mida nimetatakse kuueks, mis on kaksteist. Kaheteistkümnes sõna on pärit ladina duodecimu.

Kaheteistkümnes eelarve

Kaheteistkümnenda eelarve väljendus viitab iga-aastasele seadusandlikule eelarveseadusele ning see arvutatakse vastavalt kõnealuse omavalitsuse praeguste neto-aastaste tulude väärtusele.

Selle kaheteistkümnenda osa üleandmine on seadusandlikule ja kohtusüsteemile kohustuslik. See üleandmine on mainitud föderaalses põhiseaduses, artikkel 168, mis ütleb: Eelarveassigneeringutele vastavad vahendid, sealhulgas seadusandlike ja kohtute filiaalide, avaliku ministeeriumi ja avaliku kaitsja büroo sihtotstarbelised lisakrediidid, antakse neile. iga kuu 20. kuupäevaks kaheteistkümnendikena (...)