Žüriid

Mis on žüriid:

Kohtunikud tähendavad seadust, õiglust ja see on ladina sõna. Mõistet „juris” kasutavas õiguslikus keskkonnas kasutatakse mitmeid sõnu, kuna selle tähendus on kõikjal.

Koos žüriidega on õigusvaldkonnas kohtupraktika, mis tähendab otsuste ja seaduste tõlgenduste kogumit. Kohtupraktika hõlmab kõiki õiguslikke otsuseid, mida kohaldatakse kehtivate seadustega, kõige erinevamates riikides, kus igaühel on oma õigus.

Samuti on väljend Juris Tantum, kus tantum tähendab ainult, ja juris juris, see tähendab "ainult paremale". Juris tantum on siis, kui tekib hüpoteetiline olukord, midagi, mis peab olema, kuid ei ole veel konkreetsete faktidega silmitsi seisnud või on seda tõestanud, ning on ikka veel puhtalt kontseptuaalses etapis.