Sotsiaalteadused

Mis on sotsiaalteadused:

Sotsiaalteadused on laia õppevaldkond, mille eesmärk on mõista, kuidas ühiskond toimib, areneb ja korraldab.

Sotsiaalteadustes uuritakse kõiki ühiskonnaga seotud olulisi aspekte: selle päritolu, ajaloolised protsessid, toimimine, arengu aspektid, sotsiaalsed muutused, konfliktid, kultuurilised omadused ja harjumused.

Mis on sotsiaalteaduste õppevaldkond?

Sotsiaalteadused töötavad teadusuuringute ja uuringutega, mis käsitlevad aja jooksul inimeste käitumisega seotud erinevaid aspekte ja kuidas need käitumised võivad mõjutada ühiskonna struktuuri.

Ühiskonna toimimise mõistmiseks uurime lisaks praeguste sotsiaalsete nähtuste uurimisele ka ühiskonna ajaloolist päritolu, arenguprotsesse ja erinevaid inimeste käitumist.

Uuritakse, kuidas kohaliku mõju sotsiaalsed aspektid ja konkreetse ühiskonna identiteet individualiseeruvad. Uuritakse sotsiaalseid sündmusi, individuaalset ja kollektiivset käitumist, inimeste identiteeti, kultuurilisi, perekondlikke ja majanduslikke harjumusi.

Sotsiaalteaduste kolm valdkonda

Sotsiaalteadused hõlmavad kolme erinevat valdkonda: antropoloogia, sotsioloogia ja poliitikateadus.

  • Antropoloogia : uuritakse ühiskonna iseärasusi, näiteks kultuurilisi, usulisi, majanduslikke ja perekondlikke struktuure.
  • Sotsioloogia : uurib ühiskonnaga seotud isikute sotsiaalsete suhete toimimist.
  • Poliitikateadus : uurib poliitika, ideoloogiate, režiimide ja valitsussüsteemide toimimist ning selle, kuidas võimusuhted arenevad.

Need õppimisvaldkonnad, millest igaühel on oma eripärad, püüavad mõista erinevaid sotsiaalseid aspekte, et mõista inimeste reaalsuse erinevusi teatud sotsiaalses kontekstis.

Mis on sotsiaalteaduste tähtsus?

Sotsiaalteaduste olemasolu on oluline selleks, et aidata paremini mõista ühiskonna toimimist, selle kultuurilist mitmekesisust ja üksikisikute käitumist kui sotsiaalsesse gruppi kuuluvaid olendeid.

See on oluline, et paremini tõlgendada erinevaid sotsiaalseid tegelikkusi ning mõista moraalseid ja sotsiaalseid väärtusi, mis on teatud sotsiaalse konteksti osa. Samuti on sotsiaalteaduse uuringud olulised aja jooksul toimuvate ajalooliste tsüklite ja sotsiaalsete muutuste mõistmisel.

Nende uuringute tulemusi võib kasutada mitmel eesmärgil. Näiteks valitsuse tegevuse hindamisel, haridusprojektides, avaliku poliitika rakendamisel, turu-uuringutes, poliitikas ja sotsiaalsetes projektides.

Kes on sotsiaalteaduste professionaal?

Kes on selles valdkonnas koolitusi nimetatakse sotsiaalteadlaseks . See professionaal vastutab sotsiaalteaduste õpingute ja uuringute ettevalmistamise eest.

Sotsiaalteadlase töö hõlmab ajalooliste protsesside ja muudatuste uurimist ning erinevate sotsiaalsete rühmade käitumise analüüsi. Andmete kogumine ja poliitiliste institutsioonide toimimise uurimine on samuti selle kutse töö osa.

Sotsiaalteadlaste tööturg võib olla üsna põhjalik. Lisaks teadlasele võib ta tegutseda ka kõnelejana, konsultandina või nõustajana erinevates ühiskonna harudes nii avalikus kui ka erasektoris.

Sotsiaalteaduste kursus

Sotsiaalteaduskonna kursus kestab keskmiselt neli aastat ja hõlmab kolme sotsiaalteaduste valdkonna valdkonda: sotsioloogia, antropoloogia ja poliitikateadus.

Muude erialade hulgas on kursuse õppekavas ka sellised teemad nagu geograafia, ajalugu, antropoloogia, majandus, statistika, sotsioloogia, filosoofia, poliitika ja teaduslik metoodika. Kursus hõlmab ka praktilisi teemasid, mis hõlmavad väliuuringuid ning andmete kogumist ja analüüsi.

Kursust saab kahe erineva kvalifikatsiooniga: bakalaureuse- ja bakalaureusekraadiga . Sotsiaalteaduste bakalaureuseõpe tegutseb peamiselt teadusuuringute, andmeanalüüsi ja nõustamise valdkonnas. Sotsiaalteaduste magistriõpe on lisaks teadustööle kvalifitseeritud töötama selles valdkonnas õpetamisega.

Sotsiaalteaduste ja humanitaarteaduste erinevus

Sotsiaalteadused uurivad ühiskonna kõige mitmekesisemaid aspekte ja inimese käitumise mõju konkreetses ühiskonnas. Humanitaarteadused, samal ajal kui inimene uuritakse, on rohkem seotud nende individuaalsete aspektidega, nagu see on psühholoogia puhul.

Seega on nende suurim erinevus see, et sotsiaalteadused uurivad inimkäitumist kui kollektiivse osa, kui ühiskondlikku olemust; samas kui inimteadused uurivad inimene, keda nende individuaalsuses kõige rohkem peetakse.

Kõrghariduse personali täiustamise koordineerimine, mis on Brasiilia kõrghariduse standardite eest vastutav organ, on seisukohal, et paljud sotsiaalteaduste kursuse õppeained on osa humanitaarteaduste alast, nagu ka filosoofia, ajalugu ja sotsioloogia.

Seega, kuigi neid peetakse kuuluvaks erinevatele teadmiste valdkondadele, on oluline teada, et tegemist on interdistsiplinaarsete valdkondadega ja et koos uurida arvukaid sotsiaalseid aspekte.

Rakenduslik sotsiaalteadus

Rakenduslik sotsiaalteadus on Capes'i loodud teadmiste ala nimetus.

Asutuse sõnul kuuluvad sellesse valdkondadesse rakendusuuringute sotsiaalteaduste kursused, nagu haldus, arhitektuur ja urbanism, raamatukogundus, raamatupidamisteadused, sotsiaalne suhtlus, õigus, sotsiaalteenused.

Vaata ka antropoloogia, poliitikateaduse, sotsioloogia ja filosoofia tähendusi.