Mittevastavus

Mis on vaikimisi:

Makseviivituse põhjuseks on peamiselt rahalise kohustuse täitmata jätmine . Seadistage, kui keegi ei järgi eelnevalt määratud kohtumist.

Õiguslikus mõttes klassifitseeritakse isik maksejõuetusena, kui viimane ei täida või täidab lepingus, kogu lepingus või selle osas sätestatud rahalist vastutust.

Kui inimene ostab toote ja maksab osamaksetena, kohustub ta maksma teatud kuutasu, kuni tema ostetud kauba koguväärtus on tasutud. Kui ostja ei tee makset kindlaksmääratud kuupäevani, liigitatakse see vaikimisi .

Võlgnikud ei suuda saada laenu heakskiitmist pankades ega rahastamist, näiteks seetõttu, et neil ei ole rahalisi vahendeid oma kohustuste täitmiseks.

Mõned makseviivituse peamised sünonüümid on: maksejõuetus, maksejõuetus, mittetäitmine, mittetäitmine, maksejõuetus ja maksejõuetus.

Kuritegevus Brasiilias

Brasiilias vastutab Serasa Experian Consumer Default indikaator iga kuu registreerimise eest kõikidele isikutele, kes esitavad oma võlgnevuse kohustuste täitmatajätmise.

Lisateave Serasa tähenduse kohta.