Potentsiaalse energia tähendus

Mis on potentsiaalne energia:

Potentsiaalne energia on energia, mis on teatud kehas "salvestatud" ja mis annab talle võime teostada tööd, st muuta see kineetiliseks energiaks.

Potentsiaalse energia valemis esindab seda U või Ep ning selle üksus peab vastavalt Rahvusvaheliste Ühikute Süsteemile olema džaul (J).

Potentsiaalne energia võib avalduda igal ajal liikumise vormis. Kuid energia ladustamiseks peab keha olema seotud füüsilise süsteemiga, näiteks kaaluga või elastse jõuga .

Lisateave kineetilise energia tähenduse kohta.

Gravitatsiooniline potentsiaalne energia

See koosneb gravitatsioonivälja mõju all oleva objekti energiast. Seda tüüpi potentsiaalset energiat mõõdetakse kehakaalu järgi tehtud tööga, kui lähtutakse algsest asendist lõplikule.

Näiteks kui pall üles tõmmatakse ja tõstetakse maapinnast teatud kõrguseni, jõuab objekt hetkel oma potentsiaalse energia tippu (salvestatud energia). Kui pall vabaneb ja hakkab langema (gravitatsioonijõud), muutub potentsiaalne energia, kui see on salvestatud, kineetiliseks energiaks, kui pall saavutab hoogu.

Gravitatsioonilise potentsiaali energia valem on: EPg = mgh.

m = kaal

g = raskusjõud

h = kõrgus

Võimalik elastne energia

Mehaanilise jõu alusel on elastne potentsiaalne energia, mida hoitakse näiteks vedru või elastsuse deformatsioonist .

See deformatsioon, kui see vabaneb, võib tekitada liikumise, mis juhib antud keha.

Näiteks nool, mis paikneb kaarel. Kui mütsit toetav joon tõmmatakse tagasi, laetakse see elastse potentsiaalenergiaga, alates hetkest, mil liin vabaneb, energia edastatakse liikuvale noolele.

Elastne potentsiaalenergia valem on: EPe = kx2 / 2.

k = elastse jõu konstant

x = elastse jõu pikkus (deformatsiooni mõõt)