Sõpruskond

Mis on stipendium:

Sõpruskond on käitumine, mis iseloomustab kahe inimese sõbralikku, südamlikku, lahke ja lojaalset kooselu . Seltskond on näiteks kaaslasele, st sõpradele, partneritele või seltsimehele iseloomulik.

Sõpruskonnaga tegelemine on hädavajalik heade suhete säilitamiseks ühiskonnaelus nii töökohal, perekonnas kui sõprade hulgas.

Näiteks abielu kaaslaseks hoidmine tähendab, et paaril peab olema lojaalsusel, ustavusel, austusel, mõistmisel ja abikaasade võrdsusel põhinev suhe.

Lisateave abikaasa tähenduse kohta.

Professionaalses valdkonnas on seevastu stipendiumiga töötamine olla valmis meeskonnana töötama, austama ja mõistma kolleege ning püüdlema ettevõtte ühiste eesmärkide poole.

Ettevõtte peamised sünonüümid on: solidaarsus ja abielu, ja see võib olla seotud ka vendluse, sõpruse, sõpruse, sidumise või kaasosalusega.

Vaadake ka: Vastavus.