Loendus

Mis on loendus:

Loendus on statistiliste andmete kogum, mis teavitab linna, riigi või rahva elanike erinevaid omadusi.

Sõna tuleb Ladina- rahvaloendusest, mis tähendab "hinnang". Vana-Roomas viidi rahvaloendus läbi maaomanike kindlakstegemiseks ja maksude tasumiseks.

Keskajal oli rahvaloendus ka iga-aastane pension, mida teenijad maksid isandale maa või lepingu alusel.

Demograafiline loendus või rahvaloendus on elanikkonna „portree”, mis näitab, kes nad on, kus nad elavad ja kuidas elavad teatud rahvas. Rahvaloenduse kaudu on võimalik jälgida elanikkonna arengut aja jooksul.

Demograafilise loenduse peamine allikas on iga paikkonda elav elanikkond, mis on kõige olulisem konsultatsioonivahend strateegia loomiseks ja investeeringute tegemiseks sellistes valdkondades nagu haridus, tervishoid, kultuur ja infrastruktuur.

Rahvaloendus toimub peaaegu igas maailma riigis iga 10 aasta tagant. Brasiilias viidi esimene demograafiline loendus läbi 1872. aastal. 2010. aastal viis XII demograafilise loenduse läbi Brasiilia geograafia- ja statistikainstituut, kes vastutas Brasiilia demograafilise loenduse väljatöötamise eest alates 1940. aastast.

Hariduses tehakse koolide loendus, mis kogub kogu riigi avalike ja erakoolide statistilisi andmeid.