Õiguslik psühholoogia

Mis on õiguslik psühholoogia:

Õiguslik psühholoogia on psühholoogia valdkond, mis koondab psühholoogia ja õiguse vahelises suhtluses osalevad spetsialistid. Psühholoogide peamine roll justiitsvaldkonnas on aidata protsessis osalevate inimeste vaimse tervise küsimustes.

Et saada juriidiliseks psühholoogiks, peate tegema erialal kraadiõppe või esitama föderaalse psühholoogia nõukogu konkursi kraadi saamiseks.

Õiguslik psühholoogia on üks teadmiste ja uurimistöö valdkondi psühholoogias, kus on oluline koostöö kodakondsuse, vägivalla ja inimõiguste valdkonnas.

Seadusliku psühholoogi tegevuse hulka kuulub vanglasüsteemi jälgimine. Eksperdina saate teha koostööd poolte vaimse tervise aruannete koostamisega, mida saab protsessidega liita, et aidata kohtunikul oma otsuses.

Õiguslik psühholoog tegutseb ka kohtuvaidluste vahendamisel tunnistuste andmisel ja sellistes tundlikes valdkondades nagu perekonnaõigus, perevägivalla protsess, lapsendamine, alaealiste eestkoste.

Mõistet „ psühholoogiline psühholoogia” kasutatakse ka õigusliku psühholoogia määramiseks, kuigi Brasiilias seda harvem kasutatakse.

Mõned autorid viitavad sellele, et sõnad määratlevad erinevaid valdkondi, et "seaduslik" on terviklikum väljendus kogu õigusvaldkonnast, samas kui "kohtuekspertiis" on rohkem suunatud foorumile või kohtule. Ja kuna selle kontseptsiooni osas puudub üksmeel, siis on teada, et mõiste on kasutatav või teine ​​järgib professionaalide eelistusi, kui soovid sobida õiguslikuks või kohtuekspertiisi psühholoogiks.

Lisateave kohtuekspertiisi tähenduse kohta.

Juriidilise psühholoogia üks tegevusvaldkondi on kriminaalpsühholoogia, mis on pühendatud kriminaalõigusele. Seda tüüpi psühholoogi kutsutakse tegutsema kriminaalmenetluses mitmel viisil, näiteks kahtlustatavate hindamisel, kriminaalsete motivatsioonide mõistmisel ja ohtliku käitumise avastamisel.