Kuvamiseks

Mis on arvamus:

Arvamus on teatud teema spetsiifiline ilming .

Õiguslikus mõttes on arvamus mõiste, mille on andnud jurist, kellel on volitused antud küsimuses. See on juriidiline dokument, mida taotletakse kohtuotsuse alusel.

Sõna, mis ilmub selle päritolu all, tähendab seda, mis on millegi välimus või välimus. Nimis vastab arvamus sellele, mis tehnilise hinnangu kohaselt on asjakohane. See tähendab, et see on õige.

Arvamuse andmiseks on rohkem kui arvamust edasi anda, ta peab ennast teadlikult väljendama. Selle eesmärk on selgelt ja täpselt selgitada teemat teisele osale, mille tehnilised teadmised ei ole arvamusega samad.

Tehniline nõustamine on millegi professionaalne hindamine. Tervisepiirkonnas esineb ka seda, mida nimetatakse meditsiiniliseks arvamuseks või psühholoogiliseks arvamuseks, sõltuvalt probleemist ja arvamuse avaldamisest.

Õigusnõustamise ajal võib dokumendi välja anda näiteks avalik-õiguslik asutus, näiteks prokurör. Samuti võivad neid väljastada eraõiguslikud juristid, näiteks jurist või õigusnõustaja. Õiguslikel arvamustel, millel arvamus põhineb, peab olema õiguslik alus, mis põhineb kohtupraktikal või isegi doktriinil.